Big Brother and online Hunger games.

Yandere Hunger Games

Aug 6, 2019 by Yandereboy12
Sign up with picking three of these people as u might pick the good character or The dreadfully wrong one

Ayano Aishi patricenka9
Taro Yamada #patricenka9
Yui Rio Chillum
Yuna Hina #Chillum
Koharu Hinata #rockstarr
Mei Mio Gilsgirl
Saki Miyu Wannabeefriends
Kokona Haruka #patricenka9
Osana Najimi #ShaneDawson12345
Satomi Makise  #Chillum
Haruto Yuto #Paralox
Reina Nana #Prague
Budo Masuta cinzi_lov
Mina Rai #OrangeCreamsicle
Oka Ruto bklimas
Shin Higaku #Lhooper902976
Sakyu Basu Mudkipzftw
Inkyu Basu #mudkipzftw
Midori Gurin OrangeCreamsicle
Mai Waifu #Girlsgirl
Pippi Osu #Wannabeefriends
Ryuto Ippongo #Prague
Musume Ronshaku #bklimas
Info Chan Paralox
Supana Churu Piesyumyyumypies
Sho Kunin #Paralox
Riku Soma rockstarr
Teala Himitsu MarthaSpeaks
Sitsuma Rudi Lhooper902976
Teri Hime bklimas
Amai Odayaka #Lhooper902976
Kizana Sunobu Prague
Asu Rito #ShaneDawson12345
Muja Kina #mudkipzftw
Mida Rana #cinzi_lov
Osoro Shidesu #OrangeCreamsicle
Hanako Yamada #cinzi_lov
Megami Saikou #Gilsgirl
Viki Wataba #Wannabeefriends
Wenda Kiri ShaneDawson12345
Taeko Yamada #rockstarr
Nemesis Aria_grande
Zara Yakimasu #Aria_grande
Sakura #Aria_Grande

Good luck picking ur tributes for the Hunger Games

Comments

Nemesis
Zara Yakimasu
Sakura
Sent by aria_grande,Aug 6, 2019
Sakyu Basu
Inkyu Basu
Muja Kina
Sent by MudkipzFTW,Aug 6, 2019
Wenda
Sent by ShaneDawson12345,Aug 8, 2019
info chan
sho kunnin
haruto yuto
Sent by Paralox,Aug 9, 2019
Osama najim

Asu rito
Sent by ShaneDawson12345,Aug 9, 2019
Saki
Sent by WannaBeeFriends,Aug 9, 2019
Pippi and Viki
Sent by WannaBeeFriends,Aug 9, 2019
Mei Mio
Mai Waifu
Megami Saikou
Sent by Gilsgirl,Aug 10, 2019
Kizana Sunobu
Ryuto Ippongo
Reina Nana
Sent by Prague,Aug 10, 2019
Ayano
Kokona
Taro

Stan Yandere Simulator
Sent by patricenka9,Aug 10, 2019
Yui
Yuna satomi
Sent by chillum,Aug 10, 2019
Hanako hanako
Budo masuto
Sent by cinzi_lov,Aug 10, 2019
Mida Rana also
Sent by cinzi_lov,Aug 10, 2019
Amai Odayaka
Shin Higaku
Sitsuma Rudi
Sent by lhooper902976,Aug 10, 2019
Koharu
Riku
Taeko
Sent by rockstarr,Aug 10, 2019
Oka Ruto
Sent by bklimas,Aug 10, 2019
Teri Hime Musume Ronshaku
Sent by bklimas,Aug 10, 2019
Supana Churu
Sent by piesyumyyumypies,Aug 10, 2019

Leave a comment